Svátosti a jiné

Křest dospělého

Co čeká zájemce o křest?

Přijetí Boha do svého života je velká a krásná věc, avšak nedá se uspěchat. Musí být svobodným a upřímným rozhodnutím člověka, který poznal podstatu víry a chápe, proč se pro ni rozhodl. Proto katolická církev nové zájemce nekřtí ihned, ale dává jim dostatek času na seznámení, studium, navázání mezilidských vztahů (neboť církev je společenství), a zejména osobní zrání pro budoucí život z víry. Tomuto období přípravy na křest se říká katechumenát (z řečtiny: katechúmenos – ten, kterému je ohlašováno Boží slovo) a trvá zhruba rok až dva.

Jak katechumenát probíhá?

Obvykle jednou týdně se schází skupinka 5–15 lidí s knězem v příjemném prostředí. Nečekají vás hromady svíček, kadidla a svatých obrázků, zato dobré jídlo a pití je vždy zajištěno. Můžete potkat zajímavé osobnosti. Lékaře, učitele na vysokých školách, studenty, novináře, programátora, majitelku bistra… to je ohlédnutí za minulým ročníkem.

Během setkávání se dozvíte mnoho zajímavého o Ježíši, o Bibli a o tom, co vlastně znamená být křesťanem. Naučíte se základy katolické víry a pochopíte způsob života na ní založený. Velká pozornost bude věnována dějinám spásy – jádru křesťanství. Vždy budete mít prostor na dotazy, nemusíte se bát hovořit. Vždyť cílem nejsou jen informace, ale také zasmát se, popovídat si s ostatními, zažít skvělou atmosféru a potkat nové přátele.

Na konci budete znát klíč ke skutečnému porozumění Bibli. Pochopíte, proč integrovat křesťanské principy do svého života, co vám přinesou. A především si vybudujete osobní a přátelský vztah s Bohem. Co bude dál, je na vás.

Co když se mi to nebude líbit?

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí stát se křesťanem musí být dobrovolné, v žádném okamžiku člověk svou svobodu neztrácí. Proto je možné katechumenát kdykoli přerušit nebo ukončit. Nikdo vám v takovém případě nebude nic vyčítat ani vás kontaktovat, pokud si to nebudete si to přát. A naopak, jestli se někdy budete chtít vrátit nebo začít znovu, můžete. Každý je vítán. (Mimochodem – víte, jak přivítal otec marnotratného syna? To vám řekne Lukášovo evangelium, kapitola 15, verše 11 – 32.)

Za katechumenát po vás nikdo nebude žádat peníze, a především – nikdo vám nebude vyčítat vaše chyby, vaši minulost, ani vám hrozit peklem. Věděli jste, že křtem se člověku odpouští vše zlé, čeho se před ním dopustil?

Pokud byste měli zájem stát se katechumenem a tohle všechno prožít, kontaktujte bratra Klimenta
Mikulku. Můžete mu napsat na e-mail kliment@op.cz nebo zavolat na číslo +420 734 784 451.

Křest dítěte

Je třeba nahlásit alespoň měsíc předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 2-3 setkání). Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný.

Církevní sňatek

Je třeba nahlásit alespoň půl roku předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 4–5 setkání). Alespoň jeden ze snoubenců musí být katolicky pokřtěný.

Pohřeb

Církevní pohřeb nebo rekviem můžete domluvit s administrátorem farnosti.

Farní kancelář

e-mail: sv.jilji@op.cz

Administrátor farnosti: fr. Kliment Mikulka OP, tel: +420 734 784 451.

Jsme vám k dispozici:

Na výše uvedené e-mailové adrese či telefonu, chcete-li si domluvit osobní setkání.

Ve vrátnici kláštera, která je v provozu ve všední dny 9.00–12.30 a 14.00–18.30 hodin, můžete zanechat vzkaz nebo si vyzvednout vyhotovené dokumenty.