Svátosti a jiné

Křest dítěte

Je třeba nahlásit alespoň měsíc předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 2-3 setkání). Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný.

Církevní sňatek

Je třeba nahlásit alespoň půl roku předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 4–5 setkání). Alespoň jeden ze snoubenců musí být katolicky pokřtěný.

Pohřeb

Církevní pohřeb nebo rekviem můžete domluvit s administrátorem farnosti.

Farní kancelář

e-mail: sv.jilji@op.cz

Administrátor farnosti: fr. Kliment Mikulka OP, tel: +420 734 784 451.

Jsme vám k dispozici:

Na výše uvedené e-mailové adrese či telefonu, chcete-li si domluvit osobní setkání.

Ve vrátnici kláštera, která je v provozu ve všední dny 9.00–12.30 a 14.00–18.30 hodin, můžete zanechat vzkaz nebo si vyzvednout vyhotovené dokumenty.