Obnova veřejných bohoslužeb

Od pondělí 11. května 2020 se bohoslužby v kostele sv. Jiljí konají dle obvyklého pořádku.

Účastníky bohoslužeb nadále žádáme o respektování následujících pravidel:

  • Dodržovat minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • Před vstupem do kostela si vydesinfikovat ruce;
  • Nosit roušku vyjma okamžiku přijetí eucharistie;
  • Eucharistii přijímat výhradně na ruku.

Velikonoce

Počínaje Velkým pátkem bude kostel opět k osobní modlitbě vyjma mší svatých.

Pokračujeme i v komentářích liturgických čtení O čem bys kázal? Na velikonoční vigilii jsme je připravili na každé čtení.

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Vigilie – 1. čtení
Vigilie – 2. čtení
Vigilie – 3. čtení
Vigilie – 4. čtení
Vigilie – 5. čtení
Vigilie – 6. čtení
Vigilie – 7. čtení
Vigilie – epištola
Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

foto_Jordan3

Zemřel fr. Jordán Vinklárek OP

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody. R. I. P.