Aktivity ve farnosti

Adorace

Každé úterý po večerní mši svaté až do 20 hodiny, s možností svátosti smíření.

160722__MG_3328 © Tobiáš Kučera

Dominikánská 8

Program Dominikánské 8 naleznete na stránkách dominikanska8.cz nebo na facebooku.
Záznamy debat najdete na Youtube, Spotify nebo Soundcloudu.

Společenství mladých

Duchovní dOPing

Pojďte se duchovně nadopovat časem stráveným v Boží přítomnosti skrze četbu Písma a adoraci.

Každé první pondělí v měsíci od 19.30 v kostele sv. Jiljí.

Formace pro dospělé

Příprava na křest dospělých

Příprava na křest a biřmování dospělých každé pondělí v 19.30 na faře.

Kontaktní osoba: fr. Kliment Mikulka OP.

Rozjímání Písma

Lectio divina každé pondělí v 19.15 v malé hovorně.

Kontaktní osoba: fr. Metoděj Němec OP.

O duchovním životě

Přednášky o duchovním životě podle traktátu O věčné blaženosti z Teologické sumy svatého Tomáše Akvinského.

Termín setkání na podzim 2023 bude upřesněn.

Kontaktní osoba: fr. Irenej Šiklar OP.

Kruh svatého Tomáše

List Římanům v komentáři sv. Tomáše Akvinského. Každý čtvrtek od 19.30 na malé hovorně.

Kontaktní osoba: fr. Metoděj Němec OP.

Setkání u kávy po nedělní mši

První neděle v měsíci po mši sv. v 9.30 v sakristii.

Laická sdružení sv. Dominika

3. pražské sdružení

kontakty naleznete na webu sdružení

4. pražské sdružení

kontaktní osoba: Monika Veronika Grimmerová

5. pražské sdružení

kontaktní osoba: Jan Jáchym Beneš

Mariina legie

Neděle 16.00 v kapli sv. Zdislavy, kontaktní osoba: Irena Fajmanová

Schola Dominicana

Kontaktní osoba: Petr Chaloupský