Aktivity ve farnosti

Adorace

Každé úterý po večerní mši svaté až do 20 hodiny, s možností svátosti smíření.

160722__MG_3328 © Tobiáš Kučera

Dominikánská 8

Program Dominikánské 8 naleznete na stránkách dominikanska8.cz nebo na facebooku.
Záznamy debat najdete na Youtube, Spotify nebo Soundcloudu.

Společenství mladých

Duchovní dOPing

Pojďte se duchovně nadopovat časem stráveným v Boží přítomnosti skrze četbu Písma a adoraci.

Každé první pondělí v měsíci od 19.30 v kostele sv. Jiljí.

Oáza

Formace ke křesťanské dospělosti pro studenty SŠ a VŠ.

Kontaktní osoba: fr. Hyacint Ullman OP

Formace pro dospělé

Příprava na křest dospělých

Příprava na křest dospělých bude každé pondělí v 19.30.

Kontaktní osoba: fr. Kliment Mikulka OP.

Lectio divina

Četba a rozjímání evangelia na následující neděli bude každé pondělí v 19.30.

Kontaktní osoba: fr. Filip Boháč OP.

O duchovním životě

upřesníme

Setkání u kávy po nedělní mši

První neděle v měsíci po mši sv. v 9.30 v sakristii.

Laická sdružení sv. Dominika

3. pražské sdružení

kontakty naleznete na webu sdružení

4. pražské sdružení

kontaktní osoba: Monika Veronika Grimmerová

5. pražské sdružení

kontaktní osoba: Eva Imelda Fuchsová

Mariina legie

Neděle 16.00 v kapli sv. Zdislavy, kontaktní osoba: pan Josef Bekera

Schola Dominicana

Kontaktní osoba: Petr Chaloupský