AktualityKlášterFarnostKontakty

Konvent

Knihovna

Dominikánská 8

Barokní refektář

Ubytování

Rekonstrukce

CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Konvent v roce 2018

stav k 3. červenci 2018

fr. P. Lukáš Jan FOŠUM e-mail
Provinciál.

fr. P. Filip Štěpán BOHÁČ e-mail
Převor. Farní vikář ŘKF u kostela sv. Jiljí. Ředitel Dominikánské 8.

fr. P. Hyacint Petr ULLMAN e-mail
Podpřevor. Školní kaplan na Arcibiskupském gymnáziu.

fr. P. ThLic. Jordán Jaromír VINKLÁREK e-mail
Výpomocný duchovní.

fr. P. Mgr. Martin Libor DVOŘÁK e-mail
Syndik provincie. Rektor kostela sv. Bartoloměje, Praha 1 – St. Město.

fr. P. Mgr. Hieronim KACZMAREK Dr. (syn Polské provincie) e-mail
Farář polské ŘKF u kostela sv. Jiljí. Lektor konventu.

fr. P. Benedikt Tomáš MOHELNÍK ThD. e-mail
Proděkan KTF UK Praha.

fr. P. Cyril František MOLNÁR e-mail
Syndik. Farář ŘKF u kostela sv. Jiljí.

fr. P. Błażej MATUSIAK (syn Polské provincie) e-mail
Farní vikář polské ŘKF u kostela sv. Jiljí.

fr. P. Mgr. Kliment Tomáš MIKULKA e-mail
Knihovník. Působí na Arcibiskupském gymnáziu. Doktorand na FF UK.

Bratři na studiích v zahraničí

fr. P. Irenej Robert ŠIKLAR e-mail
Doktorand na univerzitě ve Fribourgu.

fr. P. Ludvík Vít GRUNDMAN e-mail
Doktorand na ISTA v Toulouse.

Bratři mimo komunitu

fr. P. prof. JUDr. Rajmund Jiří TRETERA e-mail
Profesor církevního práva na Univerzitě Karlově. Dočasně pobývá mimo komunitu v Praze-Vršovicích.