AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Setkání dominikánské rodiny

Zveme vás na další Setkání dominikánské rodiny, které bude v pražském kláštěře 10. října 2015. To letošní je tak trochu výjmečné a v jistém smyslu i jedinečné.

Jednak je to setkání jubilejní. Mohli bychom říci, že se o svých patnáctinách přehoupne z věku dětského do věku mladistvého. A jak s tím naloží? Uvidíme.

Jedinečnost letošního Setkání je v tom, že bude zároveň zahájením jubilejního roku oslav 800. výročí založení řádu v naší provincii. I když celořádově začnou oslavy na svátek všech svatých OP (7. 11.), je v naší provincii Setkání jedinečnou příležitostí, abychom rok jubilea zahájili opravdu společně v kruhu celé, co nejširší rodiny.

Sobota 10. 10. 2015
Klášter sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1

Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.
„Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“ (Jan 8,31–32)
„To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1)

PROGRAM
9:00Růženec
9:30Mše sv. v kostele sv. Jiljí - hl. celebrant fr. Dominik kard. Duka OP
11:00Slovo kardinála
11:30Dominik: řízení, spiritualita a svoboda - přednáší fr. Vojtěch Soudský OP
12:30Anděl Páně, sexta
12:30oběd, siesta
14:00Slovo provinciála
15:00Skupinky:
- Řízení (fr. Gabriel Malich OP)
- Spiritualita (sr. Marie Pitterová OP)
- Svoboda (sr. Krista Chládková OP)
16:00nešpory

Přihlášky, ve kterých uvedete své jméno, MS a zda máte zájem o společný oběd, můžete zasílat již nyní na mou adresu (SeDoR(z)op.cz)

převzato z laici.op.cz