Postní program

Postní rekolekce

Každé úterý po mši svaté v 18.30 bude katecheze. Letošním tématem bude pokání, inspirovat se budeme encyklikou papeže Františka Fratelli tutti.

Naváže výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod, na jehož začátku se pomodlíme Verše o utrpení Páně sv. Kateřiny z Ricci nebo kající litanie. Během adorace je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Cizinec na cestě – fr. Irenej, 28. 2.
Ohlašovat a vytvářet otevřený svět – fr. Kliment, 7. 3.
Se srdcem otevřeným celému světu – fr. Filip, 14. 3.
Cesty k novému setkání – fr. Benedikt, 21. 3.
Náboženství ve službě bratrství ve světě – fr. Martin, 28. 3.

Kající bohoslužba 4. 4.

Příprava na slavení velikonoc vyvrcholí v úterý 4. 4. od 19 h. společným slavením kající bohoslužby, během níž bude možné přijmout individuálně svátost smíření.

Velikonoční bohoslužby

Květná neděle

9.00 českás průvodem z ambitu
12.00 polská
18.30 česká – slavnostní vstup

Pondělí Svatého týdne

18.30 latinská

Úterý–středa Svatého týdne

18.30 česká

Zelený čtvrtek

7.00 temné hodinky
18.30 česká – na památku Poslední večeře Páně
21.00 Ježíšova řeč na rozloučenou

Velký pátek

7.00 temné hodinky
18.30 velkopáteční obřady

Bílá sobota

7.00 temné hodinky
21.00 velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně

9.00 česká
10.30 francouzská
12.00 polská
18.30 česká

Pondělí velikonoční

9.00 česká
12.00 polská
18.30 latinská

Kříže_cb

Zvon Štěpán-Maria

14. dubna 2023 bude odlit třetí zvon do svatojilské zvonice, který tam chybí od druhoválečných rekvizic. Bude se jednat o zvon se středně těžkým žebrem, hmotností 770 kg, průměrem věnce 107 cm a laděním fis1. Ponese jméno Štěpán-Maria: Maria bylo původní zasvěcení nejmenšího svatojilského zvonu, Štěpán pak připomíná tragicky zesnulého zvoníka Štěpána Valentu, na jehož připomínku uspořádal spolek Sanctus Castulus veřejnou sbírku na nový zvon. Odlit bude ve zvonařství Grassmayr v Innsbrucku.

Zatímco dva větší svatojilské zvony – Jiljí a Dominik – byly uchráněny dějinných zvratů, ten nejmenší má pohnutou historii. Původní zvon Maria pocházel z roku 1617, přelit byl Karlem Bellmannem v roce 1831 a rekvírován 1916 za 1. světové války. Ze sbírek farníků a dobrodinců byl pořízen nový zvon, odlitý 1923 Arnoštem Diepoldem, který však byl rekvírován 1942 za 2. světové války.

O Třech ve třech

Podcast o víře a životě z ní

Po letní přestávce pokračujeme v podcastu O Třech ve třech.

Dva mladí moderátoři si předem připravují otázky, které vycházejí z Apoštolského vyznání víry. Bratr dominikán sice zná dopředu téma dílu, ale otázky nikoliv, a tak nezřídka bývá lehce zaskočen.

Vychází každý čtvrtek ve tři odpoledne na Spotify, Apple Podcasts a Soundcloudu.