Omezení bohoslužeb

Vzhledem k přitvrzení vládních opatření jsme od středy 14. 10. nuceni zrušit veřejné bohoslužby.

  • Kostel bude přes den otevřen k osobní modlitbě, vyjma 12.00–12.30 h, kdy bude konventní mše svatá za zavřeným dveřmi;
  • Každý den mezi 18.00–18.30 bude z bratří k dispozici na svátost smíření, případně svaté přijímání;
  • V neděli bude dopoledne kostel uzavřen a pokusíme se zajistit mši svatou alespoň pro malé skupinky stálých farníků. Odpoledne bude kostel otevřen a večer budeme zpovídat jako ve všední dny.

Dominikánská 8

Audiozáznamy debat Dominikánské 8. Starší debaty najdete na našem Soundcloudu.

Závislosti

Přednáška francouzské psychiatričky Pauline Moisson de Vaux

Je závislost nemoc jako každá jiná? S tím, jak roste počet předmětů konzumace a duchovní prázdnota naší společnosti, musíme konstatovat, že se šíří fenomén závislostí. Jak nevidět, že naše společnost závislosti vytváří, když se všechno žije v hedonistickém modu? Jaké má tato porucha antropologické dopady? A co to znamená pro náš svět? Jak se se svými závislostmi vypořádat? Jak se od nich osvobodit?

Fake news

Hosté: Alexandra Alvarová, Josef Pazderka, Václav Štětka. Moderuje Veronika Sedláčková.

V dnešní době se velmi daří odvěkému fenoménu dezinformací, falešných zpráv. Představují dezinformace hrozbu pro naše demokracie? Kdo má zájem na jejich šíření? Proč se jim tak daří i v církevním prostředí? Jak se orientovat v mediální džungli? Jak poznat falešnou zprávu?

Zneužívání

Hosté: Daniel Bartoň, Marek Drábek, Martina Vintrová

Církví v posledních letech otřásá bolestné téma sexuálního zneužívání. Tomuto tématu se věnuje i nedávné číslo revue Salve (3/2019), které usiluje o hlubší teologickou reflexi problému a na něž debatní večer naváže. Proč se o případech sexuálního zneužívání dozvídáme často až s odstupem let? Jaká jsou pro oběť specifika zneužití duchovním? Jak je možné, že některé výrazné duchovní autority; lidé, kteří založili úctyhodné dílo byli současně pachateli zneužívání? Jak s agresory pracovat? Jaké jsou meze a možnosti odpuštění? Jsou nějaká katolická specifika zneužívání, nebo se jedná jen o odraz toho, co je i ve společnosti?

Naděje v dějinách

Hosté: Martin Bedřich, Jaroslav Čechura, Petr Honzejk, Václav Malý, Tomáš Petráček

Uvedení nové knihy rozhovorů Martina Bedřicha s Tomášem Petráčkem, ve které se úvahy o dějinách a dějinnosti snoubí s reflexí církve i společnosti. Jak nám historie může pomoci v porozumění naší současnosti? Jak minulost utváří naši přítomnost? Jak číst v dějinách působení Boží milosti?