foto_Jordan3

Zemřel fr. Jordán Vinklárek OP

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody. R. I. P.

Pohřeb se bude konat v sobotu 4. dubna ve 12.00. Vzhledem ke karanténním opatřením bude neveřejný, bude možné jej sledovat v přímém přenosu na TV Noe. Až to situace umožní, proběhne veřejná zádušní mše svatá.

Životopis

Jordán Jaromír Vinklárek se narodil 25. ledna 1925 ve Všechovicích na Moravě. Dětství strávil na Podkarpatské Rusi, kam odešli jeho rodiče za prací. V roce 1939 odsud museli poměrně dobrodružně prchat přes Rumunsko, Jugoslávii a Rakousko zpět do Československa. Aby pomohl rodině, pracoval v Baťových závodech ve Zlíně. Po válce pokračoval ve studiu na FF UK, studoval angličtinu a češtinu. Byl svědkem promluvy arcibiskupa Berana na svátek Božího Těla v roce 1949 a provokací StB, které ho pohnuly stát se knězem a vstoupit do dominikánského řádu. Při likvidaci klášterů komunisty byl v dubnu 1950 internován s ostatními spolubratry v Broumově a poté odveden k PTP, kde byl až do roku 1953. Poté pracoval na stavbách a ve zdravotnické dokumentaci. V roce 1960 vstoupil do semináře v Litoměřicích a po jeho absolvování byl roku 1964 vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Vyšehradě, v Jáchymově, v Chlumu nad Ohří, ve Stodě u Plzně a krátce v Brně. Po celou dobu udržoval tajné styky s řádovými spolubratry. Po pádu komunistického režimu měl v olomouckém klášteře na starosti formaci bratří studentů, krátce též vyučoval na teologické fakultě. Od roku 2000 působil v Praze, přednášel o duchovním životě, věnoval se doprovázení řady lidí a pastoraci návštěvníků kostela. V září 2019 utrpěl úraz, který jej upoutal na lůžko. Byl v péči sester boromejek v nemocnici Pod Petřínem a domově v Řepích, poslední týdny svého života strávil v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Podrobnější životopis z doby totality je na stránkách Paměti národa.

O čem bys kázal?

V souvislosti se zpřísněním karanténních opatření je do odvolání kostel pro veřejnost uzavřen.

Když už nemůžeme kázat v kostele, chceme se o to pokusit alespoň na youtube. Nebo se na kázání aspoň připravit.

2. 4. 2020
1. 4. 2020
31. 3. 2020
30. 3. 2020
29. 3. 2020
28. 3. 2020
27. 3. 2020
26. 3. 2020
25. 3. 2020
24. 3. 2020
23. 3. 2020
22. 3. 2020
21. 3. 2020
17. 3. 2020