Advent

Roráty

pondělí 6.15 – při svících, schola mládeže
čtvrtek 6.15 – při svících, schola mládeže
pátek 6.15 – varhany Petr Chaloupský
Všechny roráty budou v kostele.

Adventní rekolekce

Jako každý rok bude každé úterý po mši svaté v 18.30 katecheze, na kterou naváže výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod. s možností přistoupit ke svátosti smíření. Letošním tématem budou starozákonní proroctví o Kristu.

Izaiáš – fr. Filip Boháč 5. 12.
Jeremiáš – fr. Metoděj Němec 12. 12.
Ezechiel – fr. Kliment Mikulka 19. 12.

Pořad bohoslužeb

  • Ranní chvály a modlitba během dne jsou v zimním chóru, nešpory nadále v kostele.
  • Každou sobotu ve 20.30 se v kostele modlíme vigilii následující neděle.

O Třech ve třech

Podcast o víře a životě z ní

Po letní přestávce pokračujeme v podcastu O Třech ve třech.

Dva mladí moderátoři si předem připravují otázky, které vycházejí z Apoštolského vyznání víry. Bratr dominikán sice zná dopředu téma dílu, ale otázky nikoliv, a tak nezřídka bývá lehce zaskočen.

Vychází každý čtvrtek ve tři odpoledne na Spotify, Apple Podcasts a Soundcloudu.