Letní punkta

Volná série osobně laděných podcastů zve k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách. Nečekejte ale žádné uměnovědné rozbory nebo kázání. Často půjde dokonce o místa, která neznáte, která ani nejsou na mapách. I když do několika slavných architektur také nahlédneme. Požádali jsme jednotlivé autory, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká a pokusili se přiblížit, v čem se jich dotkla, v čem pro ně spočívá jejich přitažlivá síla.

Sledujte na SpotifyApple Podcasts nebo Soundcloudu.

Změny u sv. Bartoloměje

Naši milí farníci,

s radostí Vám oznamuji, že opět obnovujeme komunitu sester při našem kostele sv. Bartoloměje. Děkujeme za Vaše nasazení a pomoc, se kterou se nám podařilo pokračovat s odpoledními adoracemi, které považujeme právě v této ulici za velmi potřebné.

Po poradě s otci dominikány jsme se rozhodly pro změnu v pořadu bohoslužeb v našem kostele: od příštího víkendu 9.-10. 7. nebudou nadále sobotní a nedělní mše svaté. Našim sestrám to umožní se o nedělích více zapojit do života farnosti, které je náš kostel pouze filiálkou, a dalších pastoračních aktivit církve. Mše sv. ve všední dny budou pokračovat beze změn a stejně tak i adorace. Navíc rozšíříme adoraci i o prvních pátcích, mše sv. bude i o fatimských dnech každého 13. v měsíci a samozřejmě i poutní mše sv. k oslavě patrona našeho kostela sv. Bartoloměje.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společenství modlitby.

sr. Vojtěcha Zikešová
generální představená
Františkánky Marie Immaculaty