Nový chór

Připravujeme nový chór v presbytáři kostela sv. Jiljí ve snaze vytvořit funkčně i esteticky odpovídající prostředí pro liturgii hodin, která je centrálním prvkem života řeholní komunity.