Posun nedělní mše na 9.00

Od první neděle adventní 27. listopadu 2022 bude česká ranní mše svatá začínat v 9.00 hod. Důvody této změny vysvětluje následující dopis:

Milí farníci a návštěvníci kostela svatého Jiljí!

Vážíme si vás všech, kteří ke svatému Jiljí chodíte dlouhá léta (někteří déle než působení kohokoliv z nás současných bratří v komunitě), jsme také rádi za nově příchozí farníky i za občasné návštěvníky. Vážíme si, že spolu s námi slavíte liturgii, především nedělní mši svatou, že se podílíte na tvorbě farních aktivit, nezištně pomáháte s péčí o kostel a štědře přispíváte na jeho provoz. Vnímáme, že se u svatého Jiljí cítíte jako doma.

Jak víte, poslední asi tři roky se v našem kostele schází na nedělní mši svatou také frankofonní komunita, která se dlouhá léta setkávala u kostela sv. Josefa na Malé Straně. Ujali jsme se jich v době proticovidových opatření, protože se neměli kde scházet. Za ta tři léta si Francouzi ke kostelu svatého Jiljí a k bratřím dominikánům vytvořili vztah a rádi by zde zůstali. Návrat ke svatému Josefu totiž není možný a museli by si hledat jiné místo. Fr. Irenej Šiklar byl navíc pověřen péčí o tuto komunitu. Naši frankofonní bratři a sestry finančně i jinak přispívají na provoz kostela.

Dosavadní provizorní uspořádání, kdy francouzská mše svatá v 10.30 hod. bezprostředně navazuje na českou v 9.30 hod. je však nevyhovující. Pro všechny zúčastněné je to stresující a na úkor možnosti setkávání po mši svaté.

Zároveň se domníváme, že dopolední čas je pro tři nedělní mše svaté dostatečný za předpokladu rozumného uspořádání a vzájemné vstřícnosti. Proto jsme navrhli posunout českou nedělní ranní mši svatou na 9.00. Posunutí na pozdější hodinu svojí mše svaté nyní zvažuje také polská farnost.

Záleželo nám na tom, abyste měli prostor se k této eventuální změně vyjádřit. Dle zjištění fr. Klimenta některým z vás vyhovuje, jiní se vyjadřovali spíše kriticky – zvláště ti, kdo dojíždějí z větší vzdálenosti. Děkujeme za každý vyjádřený názor. Po důkladném zvažování všech argumentů jsme se na konventní kapitule jednomyslně rozhodli pro posunutí české mše svaté na dřívější hodinu.

Od první neděle adventní 27. listopadu 2022 tedy bude ranní mše svatá začínat v 9.00 hod.

Nechceme ztratit nebo odradit nikoho z vás. Proto vás prosíme, abyste tuto změnu přijali s pochopením, zachovali nám dosavadní přízeň a nadále spolu s námi slavili nedělní bohoslužbu.

Se srdečným díkem vám Boží požehnání vyprošují

vaši bratři dominikáni

Comments are closed.