Postní program

Postní rekolekce

Každé úterý po mši svaté v 18.30 bude katecheze. Letošním tématem bude pokání, inspirovat se budeme encyklikou papeže Františka Fratelli tutti.

Naváže výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod, na jehož začátku se pomodlíme Verše o utrpení Páně sv. Kateřiny z Ricci nebo kající litanie. Během adorace je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Cizinec na cestě – fr. Irenej, 28. 2.
Ohlašovat a vytvářet otevřený svět – fr. Kliment, 7. 3.
Se srdcem otevřeným celému světu – fr. Filip, 14. 3.
Cesty k novému setkání – fr. Benedikt, 21. 3.
Náboženství ve službě bratrství ve světě – fr. Martin, 28. 3.

Kající bohoslužba 4. 4.

Příprava na slavení velikonoc vyvrcholí v úterý 4. 4. od 19 h. společným slavením kající bohoslužby, během níž bude možné přijmout individuálně svátost smíření.

Comments are closed.