Postní program

Postní rekolekce

Každé úterý po mši svaté v 18.30 bude katecheze. Poté se pomodlíme Verše o utrpení Páně sv. Kateřiny z Ricci. Naváže výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod. s možností přistoupit ke svátosti smíření. Navážeme na adventní cyklus starozákonních předobrazů, tentokrát vztahujících se na Kristovo velikonočního tajemství. Audiozáznamy katechezí budou k dispozici na blogu op.cz.

Izaiáš fr. Irenej Šiklar, 23. 2.
Zachariáš fr. Kliment Mikulka, 2. 3.
Ezechiel & Daniel fr. Rafael Tresa, 9. 3.
Jeremiáš fr. Filip Boháč, 16. 3.
Jonáš fr. Blažej Matusiak, 23. 3.

Postní punkta

Krátká zamyšlení k prvnímu čtení mešní liturgie doby postní roku 2021. Společný projekt okruhy redakční rady revue Salve, spolupracovníků platformy Dominikánská 8 a dominikánské rodiny. K vidění na youtube kanálu Dominikánské 8.

O čem bys kázal?

Pokračujeme v zamyšlení nad texty nedělní liturgie formou rozhovoru dvou bratří. K vidění na youtube kanálu Řád bratří kazatelů.

Comments are closed.