Nový chór

Připravujeme nový chór v presbytáři kostela sv. Jiljí ve snaze vytvořit funkčně i esteticky odpovídající prostředí pro liturgii hodin, která je centrálním prvkem života řeholní komunity.

Stávající chór z devadesátých let 20. století je nevyhovující (příliš nízké sezení, chybí pult před chórovými lavicemi, absence topení), má problematickou akustiku a celkově působí provizorním dojmem. Kromě toho stávající chórové přepážky necitlivě rozdělují prostor závěru kostela: dříve tam byly jen nízké mřížky a prostor byl napříč prostupný; v současnosti působí závěry bočních lodí jako slepé kouty, svádějící k odkládání různého harampádí.

Po velikonocích začneme s úpravami: nejprve odstraníme novodobé přepážky a barokní mřížky po stranách presbytáře, poté bude třeba upravit elektroinstalaci a osvětlení a nakonec odstraníme mobiliář z 90. let a nainstalujeme nové chórové lavice. Ty budou nižší než stávající přepážka a mírně zasunuté mezi sloupy kostela, takže se obnoví pohledová vazba mezi loděmi i fyzická prostupnost napříč presbytářem.

Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot a jeho spolupracovníci. Projekt je financován z grantu, který jsme na tento účel získali.

Comments are closed.