Prototyp

Nové osvětlení kostela

Připravujeme nové vnitřní osvětlení kostela. Stávající ze 70. let je nevyhovující – v kostele je tma, silné výbojky z kůru zase mají nepřirozené světlo a oslňují. Důležitým aspektem jsou i energetické úspory.
První etapou bude výměna 8 lustrů v lodi kostela, kterou lze provést bez zásahu do elektrických rozvodů. Nechali jsme vyrobit 2 funkční vzorky lustrů, abychom odzkoušeli navrhované zdroje (výška, intenzita, barva světla). Finální design lustrů však bude řešen až v dalším kroku. Výhledově pak vyměníme doplňující zdroje světla v presbytáři, chóru a podkruchtí.

Comments are closed.