Postní program

  • V úterky budou po večerní mši sv. farní rekolekce o vstupních modlitbách postních nedělí. Mše svatá bude bez kázání a po bude následovat rekolekční přednáška. Navazovat bude výstav Nejsvětější svátosti do 20.00 hod., s možností přistoupit ke svátosti smíření.
  • Každý pátek v 18.00 bude místo růžence křížová cesta v kapli sv. Zdislavy.
  • Každou sobotu v 21.00 budeme v kostele slavit vigilii následující neděle.