Na začátek školního roku

Personalia

  • Fr. Ludvík Grundman byl k 1. srpnu asignován do konventu v Plzni.
  • Od poloviny září bude do Prahy na dva roky asignován fr. Rafael Tresa ze slovenské provincie, který zahájí postgraduální studium na KTF UK.
  • Václav Dolák, který v minulém roce pobýval v pražském konventu, zahájil dne 28. srpna noviciát ve Zvolenu a přijal řeholní jméno fr. Josef. Fotografie z obláčky zde.

Pořad bohoslužeb

  • Latinská mše svatá bude od září místo ve středu v pondělí v 18.30. Jednou za 14 dní ji bude doprovázet chorální schola.

Aktivity ve farnosti

  • Dominikánská 8 začíná své aktivity reprízou divadelního představení Rybáři dne 14. září; debaty začínají od 22. září. Více na dominikanska8.cz nebo na facebooku.
  • Psí katechismus pro mladé 15–25 let začíná od 29. září, budeme se scházet ve velké hovorně. Více na facebooku Psík a jeho život.
  • Katechismus pro dospělé pod vedením fr. Jindřicha bude ve středy od 19.30 počínaje 23. zářím.
  • Příprava na křest dospělých pod vedením fr. Klimenta bude v pondělky od 19.30 počínaje 21. zářím.