AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Křty, svatby, pohřby

Pravidelné aktivity

Hudba v kostele

Kostel sv. Jiljí

Historie

Průvodce

Farní časopis

CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Průvodce kostelem sv. Jiljí

Interiér kostela sv. Jiljí v Praze

Interiér kostela je rozdělený dvěma páry barokních pilířů.

Fresky na klenbách pocházejí od Václava Vavřince Reinera z let 1734-35. Představují Oslavení řádu dominikánského, Vidění papeže Inocence a částečně legendu o sv. Jiljí ve středním poli, legendu o sv. Dominikovi v poli pravém a sv.Tomáši Akvinském v levém poli klenby.

Bohatou štukovou výzdobu interiéru provedl B. Spinetti.

Oltáře kostela sv. Jiljí v Praze

V pravé boční lodi se nachází oltář Bolestné Panny Marie z roku 1750-51, se sochami řezbáře J. A. Quittainera a obrazy P. Molitora a oltář sv. Kateřiny Sienské se sochami apoštolů od F. M. Brokoffa z doby kolem roku 1730 a obrazem E. Dítěte z r. 1892.

U pilířů chrámu jsou oltáře sv. Barbory z let 1734-36 s řezbami M. Schönhera, oltář sv. Jana Nepomuckého s řezbami J. A. Quittainera z r. 1740 a oltář sv. Dominika s řezbami F. I. Weisse z r. 1735.

Dalším oltářem je v kapli pravé boční lodi oltář Panny Marie, královny posvátného růžence, se sochami Schönherovými a obrazem od J. Hellicha. Před oltářem u zdi chrámu stojí mramorový náhrobek advokáta dr. Mořice Mráčka, dílo mnichivského sochaře L. Schwanthalera z let 1839-45.

Hlavní oltář je rámcový s obrazem Založení dominikánského řádu od A. Stevense z roku 1660. Rám i otářní retábl je z roku 1734-38 od F. I. Weise, který zhotovil roku 1753 i kazatelnu.

Vlevo v kapli je oltář sv. Václava s řezbami M. Schönherra a s obrazem od V. V. Reinera, který je zde v kostele pohřben (před oltářem sv. Vincence). Oltář je z roku 1738. Při stěně levé lodi stojí oltář sv. Floriána z let 1750-51 s řezbami J. A. Quittainera a dále oltář sv. Vicence s obrazem E.Dítěte.

U pilířů pak jsou oltáře sv. Kříže od F. I. Weisse z roku 1735 a sv. Tomáše Akvinského od J. A. Quitainera z r. 1734 s obrazem světce od M. Zimprechta a sv. Doroty s řezbami od M. Schönherra z let 1734-36.

Zpovědnice

Překrásnou součástí zařízení chrámu jsou čtyři zpovědnice vyřezané 1760 - 65 R. Prachnerem.

Varhany v kostele sv. Jiljí v Praze

Varhany pochází z roku 1733, včetně nádherné barokní řezby od F. I. Weise.

Roku 1888 byly romanticky rozšířeny a doplněny Emanuelem Štěpánem Petrem. Další úpravy byly provedeny v roce 1969 (Organa) dle návrhu prof. J. B. Krajse.

Pro své ojedinělé zvukové vlastnosti, patří k oblíbeným koncertním nástrojům předních českých, ale i evropských varhaníků. Hrával zde např. virtuos a skladatel Eduard Tregler (1868-1932).

Kaple sv. Zdislavy

Vlevo pod kůrem je vchod do oddělené kaple sv. Zdislavy. Hlavní mozaika kaple pochází od malíře a grafika Šerýcha z roku 1991.

Patron kostela – sv. Jiljí, opat

Legenda o sv. Jiljí ...