AktualityKlášterFarnostKontakty

Bohoslužby

Farní kancelář

Křty, svatby, pohřby

Pravidelné aktivity

Hudba v kostele

Kostel sv. Jiljí

Farní časopis

CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Křty, svatby, pohřby

Křest dítěte

Je třeba nahlásit alespoň měsíc předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 2-3 setkání). Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný.

Zde si můžete stáhnout žádost o křest dítěte. Stačí zaslat elektronicky na adresu sv. jilji@op.cz

Církevní sňatek

Je třeba nahlásit alespoň tři měsíce předem a kontaktovat kněze. Domluví si s vámi termíny přípravy (cca 4-5 setkání). Při prvním setkání kněz s vámi promluví o případných překážkách dle norem kanonického práva a jak je lze odstranit. Alespoň jeden ze snoubenců musí být katolicky pokřtěný.

Zde si můžete stáhnout žádost o církevní sňatek, stačí zaslat elektronicky na adresu sv. jilji@op.cz.

Pohřeb

Po konzultaci termínu s pohřební službou hlaste v sakristii nebo na vrátnici kláštera. Při osobním setkání s knězem lze domluvit podrobnosti obřadu.