AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Pravidelné aktivity

Adorace

Každé úterý po večerní mši svaté až do 21 h, s možností svátosti smíření.

Dominikánská 8

Program Dominikánské 8 naleznete na stránkách dominikanska8.cz nebo na facebooku.

Přípravy na svátosti

Křest dospělých

Příprava na křest dospělých bude každé pondělí v 19.30, počínaje 18.9.
Kontaktní osoba: fr. Cyril Molnár OP.

Biřmování dospělých

Příprava na biřmování bude každou středu v 19.30, počínaje 20.9.
Kontaktní osoba: fr. Cyril Molnár OP.

Společenství mladých

Psí katechismus

Pro mladé ve věku 15–25 let. Středa 1× za 14 dní v 19.30 h. Kontaktní osoba: fr. Hyacint Ullman OP.

Lectio divina

Pro mladé ve věku 25–35 let. Úterý v 19.30 h. Kontaktní osoba: fr. Filip Boháč OP.

Setkání u kávy po nedělní mši

První neděle v měsíci po mši sv. v 9.30 v sakristii.

Úklid kostela

Každý čtvrtek dopoledne od 8 h.

Laická sdružení sv. Dominika

3. pražské sdružení

Kontakty naleznete na webu sdružení

4. pražské sdružení

kontaktní osoba: Monika Veronika Grimmerová.

5. pražské sdružení

kontaktní osoba: Jan Jáchym Beneš.

Oáza 1. stupně

Pro studenty SŠ a VŠ. Kontaktní osoba: fr. Hyacint Ullman OP.

Mariina legie

Neděle 16.00 na velké hovorně, kontaktní osoba: pan Josef Bekera

Živý růženec

První neděle v měsíci po večerních chválách na velké hovorně, kontaktní osoba: Hana Marie Procházková