AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Aktuální oznámení (7.–13.12.2014)

  • Pořad bohoslužeb: Roráty jsou v úterý a v pátek v 7.00 v kapli sv. Zdislavy. Mše svatá v 8.00 tyto dny není.

  • Během adventu každou sobotu v 21.15 v kostele slavíme vigilii následující neděle; v neděli 7. bude vigilie slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, taktéž v 21.15.

  • V pondělí 8. prosince v 20.00 pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Českým rozhlasem debatu o situaci křesťanů na Blízkém Východě.

  • Ve středu 10. v 19.30 bude Knižní salon Krystalu OP nad knihou Zlo od Charlese Journeta.

  • Ve čtvrtek 11. v 19.30 pak zveme na diskusi Idea univerzity dnes o smyslu vysokoškolského vzdělání.

  • I nadále hledáme koledníky z řad dětí, mládeže i dospělých pro Tříkrálovou sbírku na území naší farnosti. Zájemci nechť na sebe nechají kontakt v sakristii. Setkání zájemců se uskuteční v úterý 9.12. po večerní mši svaté.