AktualityKlášterFarnostKontakty
CZ EN   >>

Pravidelné aktivity
Rozpis celebrantů
Ubytování v klášteře
Dominikánská 8
– místo vzdělání a kultury
Nakladatelství
Krystal OP

 

Aktuální oznámení (15.-22.6.2014)

 • Pořad bohoslužeb je jako během školního roku.

 • Ve čtvrtek v 19.15 h v barokním refektáři se koná poslední debatní večer z cyklu „Křesťan a společnost“. Věnován bude otázce komunismu, zda je problémem historickým anebo i současným. Debatují Jaromír Štětina, Daniel Herman a Matěj Spurný.

 • Ve čtvrtek asi v 19.15 pokračují na velké hovorně přednášky o duchovním životě. Doprovází P. Jordán.

 • Podobně jako v minulých letech, zve srdečně kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně.
  Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.00 hod. bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.
 • srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hodin v katedrální sakristii.
 • děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.
 • Zde v kostele sv. Jiljí bude o slavnosti Těla a Krve Páně mše sv. v 18.30. Celebruje nový převor P. Savio Řičica OP.


  PŘEDBĚŽNĚ ZVEME:

 • ve středu 25. 6. večer bude již tradiční rozloučení se školním rokem. Po večerní mši sv. bude v ambitu eucharistická adorace a po něm malé agapé.